Овруцький ліцей імені Андрія Малишка Овруцької міської ради

Самооцінювання інформаційно-аналітичною системою EvaluEd

Самооцінювання  інформаційно-аналітичною системою EvaluEd

Інформаційно-аналітична система EvaluEd розроблена Державною службою якості освіти України за сприяння Чеської агенції розвитку та Чеської шкільної інспекції. Її адмініструють працівники Державної служби якості освіти, надаючи доступ лише верифікованим користувачам, щоб унеможливити внесення недостовірних чи дубльованих даних.

Дана система має переваги:

  • Прозорість, мінімізація дії суб’єктивних чинників
  • Відстеження динаміки та вчасне реагування на виявлені проблеми
  • Збереження і цифровізація даних
  • Отримання інформації з різних джерел для аналізу стану системи освіти
  • Прийняття виважених управлінських рішень на основі достовірних даних.

 Протягом березня 2023 року наш заклад проходив само оцінювання інформаційно-аналітичної системи EvaluEd за напрямком 4 «Управлінські процеси».

Результати самооцінювання (загальні)

Результати самооцінювання . Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених завдань

Результати самооцінювання. Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

Результати самооцінювання. Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

Результати само оцінювання. Вимога 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі ​конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

Результати само оцінювання. Вимога 4.5. Формування та забезпечення  реалізації політики академічної доброчесності