Овруцький ліцей імені Андрія Малишка Овруцької міської ради

Педагогічні ради

Педагогічні ради 2023-2024 навчального року

31.08.2023 року - Особливості організації освітнього процесу у 2023-2024 н.р.

19.10.2023 року -педагогічна рада

1. Про схвалення вимог до оцінювання педагогічної діяльності вчителів, які атестуються.  (згідно нового Положення про атестацію педагогічних працівників(наказ № 805 від 09.09.2022), Професійного  стандарту вчителя, Абетки директора,  напрям «Педагогічна діяльність»)

Заступник директора з НВР Капуш В.П.

2. Погодження орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 рік.

Директор Залізко І.О.

3. Про схвалення  розроблених індивідуальних  навчальних  планів та їх структури для учнів з ООП, які знаходяться  на інклюзивному навчанні: 1-А, 1-Б, 2-А, 3-В,4-Б, 5-А, 6-Б класів.

Заступник директора з НВР Коркушко І.М.

4.Про   переведення учениці 4-Б класу на інклюзивне навчання з 30.10. 2023 року(висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи від 22.09.2023 року №ІРЦ-85041/2023/461003).

Заступник директора з НВР Коркушко І.М.

5.Про здійснення самооцінювання закладу освіти за напрямом «Педагогічна діяльність педагогічних працівників» у 2023-2024 навчальному році.

Директор Залізко І.О.

6. Схвалення Положення про електронний журнал та робота на онлайн платформі HUMAN. Ознайомлення з інструкцією щодо ведення електронного журналу.

Заступник директора з НВР Капуш В.П.

7. Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Заступник директора з НВР Капуш В.П.

26.12.2023 року - Аналіз освітнього процесу Овруцького ліцею ім. Малишка та Невгодівської філії за І семестр 2023-2024 н.р

Порядок денний.

1.  Аналіз освітнього процесу в Овруцькому ліцеї ім. Малишка та Невгодівської філії  за І семестр 2023-2024 н.р.

Заступники та завідувач філії

2.  Освітні втрати здобувачів освіти 1-4 класів, 5-11 класів (початкові класи, математика, українська мова) та шляхи їх подолання.

Заступники та вчителі-предметники та психолог

3. Схвалення свідоцтв досягнень для дітей з ООП, які навчаються за модифікованою програмою.

Заступник директора Коркушко І.М.

4.  Про підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2023 році.

Директор закладу

5. Про визнання/невизнання документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу, отриманих ними поза закладами освіти, що проводять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою.

Директор закладу

6.  Про визначення претендентів на нагородження золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні”, срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та отримання свідоцтв з відзнакою про базову середню освіту.

Директор закладу

7. Про виконання рішень попередніх педрад. 

Директор закладу.

Навчальні втрати у початковій школі та причини їх виникнення

Інструменти подолання освітніх втрат у шкільній математиці.

Освітні втрати здобувачів освіти  з української мови  та шляхи їх подолання.

Визначення рівня самостійності учнів (відео)

 

30.05.2024 року -  Аналіз освітнього процесу Овруцького ліцею ім. Малишка та Невгодівської філії за рік 2023-2024 н.р.

Порядок денний. 

1.Про виконання рішень попередніх педрад. 

Директор закладу.

2. Звіт методичної роботи за 2023-2024 н.р. "Методичной діамант 2024"

3. Аналіз проведення самооцінювання якості освіти у 2023-2024 н.р. за напрямом 2  «Система оцінювання результатів навчання учнів» та напрямом 3 «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти» з використанням інформаційної (автоматизованої) системи «EVALUED»

 Заступник директора з НВ роботи

4. Аналіз  результатів навчальної  діяльності здобувачів освіти  5-11 класів за ІІ семестр 2023-2024  н.р. та підсумкового оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 1-4 класів.

Заступники директора з НВ роботи, завідувачка Невгодівської  філії

5. Про переведення учнів 1-8, 10 класів ліцею на наступний рік навчання та нагородження похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».

Заступник директора з НВ роботи

6. Про переведення  учнів  9 класів,  на наступний рік навчання, видача свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, нагородження похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

Директор закладу

7.Про випуск учнів 11 класів, видачу свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти, нагородження похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

Директор закладу

8. Про нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні» випускників 2023-2024 н.р.

Директор закладу

Педагогічні ради 2022-2023 навчального року

28.02.2023 року - Інтегроване навчання, як освітній пазл  сучасної освіти.

               

19.10.2022 року - Виховання інтересу до колективної творчої діяльності, лідерських та організаторських якостей у старшокласників

     

23.12.2022 року  - Аналіз освітнього процесу Овруцького ліцею ім. Малишка за І семестр 2022-2023 н.р.

Порядок денний.

1.Про виконання рішень попередніх педрад. 

Директор закладу.

2. Аналіз освітнього процесу в Овруцькому ліцеї ім. Малишка та Невгодівської філії  за І семестр 2022-2023 н.р.

Заступники та завідувач філії

3.Про підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022 році.

Директор

4. Затвердження Положення про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти.

Директор

5.Про визнання/невизнання документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу, отриманих ними поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або проводять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою.

Директор

6. Про затвердження річного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу на 2023 рік.

Директор

7. Деякі питання проведення у 2022/2023 н.р. державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту.

Директор

8.  Про визначення претендентів на нагородження золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” , срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та отримання свідоцтв з відзнакою про базову середню освіту.

Директор

9. Адаптаційний період 1-х , 5-х класів НУШ.                                               

Педагог соціальний

  

 

26.05.2023 року - Аналіз освітнього процесу Овруцького ліцею ім. Малишка та Невгодівської філії за 2022-2023 н.р.

Порядок денний.

1.Самооцінювання закладу за напрямом "Управлінські процеси закладу освіти".

                                                                                                                                                   Директор

2.  Звіт методичної роботи щодо реалізації проблемної теми ( 4 практичний етап) Формування методичного грона 2022-2023.

                                                                                             Заступники директора з НВ роботи, голови МК

 

3. Аналіз результатів навчальної діяльності здобувачів освіти за 2022-2023 н.р.

                                                                                                          Заступники директора з НВ роботи

4. Затвердження Положення про систему оцінювання здобувачів освіти  Овруцького ліцею ім. Малишка.

                                                                                                            Заступники директора з НВ роботи

5. Про переведення здобувачів освіти на наступний рік навчання та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»

                                                                                                Директор  

6. Про випуск учнів 11 класів, які закінчили повну загальну середню освіту у 2022-2023 навчальному році.

                                                                                                 

 

 

 

 

 

31.08.2022 р.  - Безпечне освітнє середовище як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Порядок денний:

1. Обрання секретаря педагогічної ради на 2022-2023 н.р..

2. Підсумки роботи закладу освіти в 2021-2022 н.р. в умовах правового режиму воєнного стану: виклики та реагування. Стан готовності закладу до організованого початку навчального 2022-2023 н.р. та завдання педагогічного колективу щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти 2022-2023 н.р.

(Директор)

3. Вибір форми освітнього процесу 2022-2023 н.р.

(Директор)

4. Затвердження режиму та структури 2022-2023 н.р. 

(Директор)

5. Затвердження голів МК на 2022--2023 н.р.

(Директор)

6. Новий Державний Стандарт базової середньої освіти – матриця академічної свободи. Стан готовності закладу освіти до навчання 5-класників НУШ.

 (Заступник директора)

7. Затвердження річного плану роботи на 2022-2023 н.р. (Заступник директора)

8. Схвалення освітньої програми на 2022-2023 н.р. (Заступники директора, завідувач філії)

9. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 3 – 4 класів. (Заступник директора)

10. Оцінювання у 5 класі НУШ: особливості та проблеми наступності у відповідності до  методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-х класів, які здобувають освіту відповідно до Нового Державного Стандарту базової середньої освіти (наказ МОН №289 від 01.04.2022 ) (Заступник директора)

11. Про затвердження модулів вивчення предмету фізична культура. (Заступник директора)

12. Про затвердження модулів вивчення предмету трудового навчання. (Заступник директора)

13. Затвердження індивідуальних освітніх траєкторій для учнів закладу відповідно до рішення комісії ЛКК за медичними показниками (педагогічний патронаж).

(Заступник директора)

14.  Інклюзивне навчання здобувачів освіти.

 (Заступник директора)

15. Забезпечення здобувачів освіти підручниками на 2022--2023 н.р.

(Завідуюча бібліотекою закладу)

Педагогічні ради 2021-2022 навчального року

ЯКІСНА  ОСВІТА – СТАНДАРТ НОВОГО ПОКОЛІННЯ: ДОСВІД, РЕАЛІЗАЦІЯ, ПЕРСПЕКТИВИ - жовтень

      

Професійна діяльність педагогів, спрямована для забезпечення якості освітнього процесу - грудень

  

«Булінг: шляхи виявлення та попередження булінгу в освітньому середовищі» - 23.02.2022 заступник з НВР Бондаренко А.А.

       

Педагогічні ради 2020-2021 навчального року

Академічна доброчесність – запорука якісної освіти - жовтень

                

Нова українська школа: досвід і перспективи - 16.12.2020 

      

Державний стандарт базової середньої освіти. (реформа «Нова українська школа» в 5-9 класах) 24.02.2021

        

Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти квітень

       

Педагогічні ради 2019-2020 навчального року

- Організація освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти  в 2019-2020 н.р. - серпень

    

 

Професійна компетентність педагога як шлях до підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, формування їх життєвих компетентностей (директор ОЗО Залізко І.О.)-  16 жовтня 2019 року

  

  

    

 

«Розвиток творчого потенціалу та життєвих компетенцій здобувачів освіти. Засоби оцінювальної діяльності в умовах реалізації Концепції НУШ» (заступник з навчально-виховної роботи Коркушко І.М. )- 17 грудня

  

   

  

Формування  мотиваційної сфери в умовах реформування національної освіти.(заступник з навчально-виховної роботи Башинська Л.І.) - 19 лютого 2020 року

   

   

   

  

- Створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації особистості - квітень

 

26 жовтня 2018 року відбулося засідання педагогічної ради на тему "Формування, становлення та реалізація профільних інтересів учнів як необхідний процес на шляху до самореалізації та успіху"

  

  

Формування, становлення та реалізація профільних інтересів учнів як необхідний процес на шляху до самореалізації та успіху 

 

19 грудня 2018 року відбулося засідання педагогічної ради на тему "Реалізація системно-діяльнісного підходу до навчання  на засадах педагогіки партнерства"

       

      

      

      

20 лютого 2019 року відбулося засідання педагогічної ради на тему «Формування екологічної компетентності здобувачів освіти»

   

   

   

   

   

23 квітня відбулося засідання педагогічної ради на тему " Підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною темою «Акмеологічний підхід до навчання й виховання конкурентноспроможної особистості з високим рівнем життєвої компетентності»". Заступник з навчально-виховної роботи Башинська Л.І.

      

Нова українська школа

Розвиток креативного мислення школярів під час впровадження нестандартних форм занять

Ціннісні орієнтири педагогічного супроводу обдарованих  учнів в освітньому середовищі навчального закладу. Творчий внесок педагогів (предмет, цикл) у результативне вирішення проблеми