Овруцький ліцей імені Андрія Малишка Овруцької міської ради

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів та педагогічних працівників

І. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти закладу

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

Процедура оцінювання здобувачів освіти ліцею здійснюється відповідно до

Положення про систему оцінювання здобувачів освіти, затвердженого рішенням педагогіної ради протокол №8 від 26.05.2023 року (з додатками розроблених критеріїв оцінювання результатів навчання з предметів до різних видів діяльності). Критерії оцінювання оприлюднені на інформаційних стендах по кабінетах, у батьківських групах у вигляді QR-кодів. З критеріями оцінювання ознайомлені всі учасники освітнього процесу.

https://docs.google.com/document/d/1mDx9CbccP9rOORyh0ieJaFVKIAgQaeu2/edit 

     Наказ МОН від 13,07.2021 року № 813 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти"

Наказ МОН № 289 від 01.04.2022 року "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ ОСВІТУ ВІДПОВІДНО ДО НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

 Оцінювання навчальних досягнень учнів 7-9 класів  відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

          Оцінювання навчальних досягнень учнів 10-11 класів відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

 У 2023-2024 н.р. за рішенням педагогічної ради протокол №1 від 31.08.2023 року схвалено підсумкове оцінювання  результатів навчання здобувачів освіти 3-4 класів, здійснювати за рівневою оцінкою. 

 Оцінювання у 5 класі НУШ: особливості та проблеми наступності. Впровадження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-х класів, які здобувають освіту відповідно до Нового Державного Стандарту базової середньої освіти (наказ МОН №289 від 01.04.2022 ).

04.09 – 21.10. 2023 - оцінювання за вербальною характеристикою  (адаптаційний період);

30.10 – 23.12.2023  – оцінювання за рівневою шкалою (В,Д,С,П);

15.01  – 06.06.2024 – оцінювання за бальною шкалою (1-12).

Підсумкове (семестрове, річне) оцінювання з  інтегрованих  курсів «Мистецтво», Технології та предмету фізична культура в 5-6 класах НУШ оцінюються рівнево (фіксуючи рівневу оцінку за семестр та рік в класних журналах, яка виставляється на основі спостережень в процесі формувального оцінювання).

 

ІІ. Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педпрацівників закладу

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (наказ МОН № 805 від 09.09.2022 року «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДПРАЦІВНИКІВ (Постанова КМУ №800 від 21.08.2021р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»)

СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (Положення “Про сертифікацію педагогічних працівників”, затверджене постановою КМУ №1190 від 27.12.2018 р)

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ " Про затвердження професійного стандарту за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", " Вчитель з початкової освіти" (наказ міністерства соціальної політики України від 23.12.2020 р. №2736)