Овруцький ліцей імені Андрія Малишка Овруцької міської ради

Атестація педагогічних працівників

Постанова КМУ №800 від 21.08.2019 року "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Наказ МОН №805 від 09.09.2022 року "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників"

05.10.2023 року відбулося І засідання атестаційної комісії.

1.Організація роботи з атестації педагогічних працівників з урахуванням змін відповідно до нового Положення про атестацію.

2.Затвердження плану та графіку роботи атестаційної комісії І рівня на 2023-2024н.р.

3.Розгляд заяв педагогічних працівників про проходження чергової (позачергової) атестації та її перенесення.

4. Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.

План роботи атестаційної комісії Овруцького ліцею ім. Малишка на 2023 - 2024 н.р.

      

 

 

 

 

 

28 березня 2023 року відбулося засідання атестаційної комісії I рівня.

1.Творчі звіти вчителів за міжатестаційний період.

2.Прийняття рішень атестаційною комісією І рівня.

                                  

04.10.2022 відбулося І засідання атестаційної комісії.

І засідання. Жовтень

•Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. Нормативні документи щодо атестації.

•Розгляд поданих документів щодо проходження атестації.

•Затвердження плану та графіку роботи атестаційної комісії.

•Ознайомлення з обов’язками членів атестаційної комісії.

 

 

05.10.2021 відбулося І засідання атестаційної комісії.

І засідання. Жовтень

•Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. Нормативні документи щодо атестації.

•Розгляд поданих документів щодо проходження атестації.

•Затвердження плану та графіку роботи атестаційної комісії.

•Ознайомлення з обов’язками членів атестаційної комісії.

 

План роботи атестаційної комісії на 2021/2022 навчальний рік

Графік роботи атестаційної комісії у 2021/2022 навчальному році

23 березня 2021 року відбулося ІV засідання атестаційної комісії I рівня.

1.Творчі звіти вчителів за міжатестаційний період.

2.Прийняття рішень атестаційною комісією І рівня.

           

06.10.2020 відбулося І засідання атестаційної комісії.

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

І засідання. Жовтень

•Наказ про створення атестаційної комісії та атестації педагогічних працівників 2020-2021 н.р. та порядок проведення атестації згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

•Розгляд заяв педагогічних працівників про проходження чергової (позачергової) атестації або відмову від неї.

•Про розподіл обов'язків між членами атестаційної комісії.

•Затвердження плану роботи атестаційної комісії.

•Ознайомлення з нормативними документами щодо атестації педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників (презентація)

02.10.2019 відбулося І засідання атестаційної комісії.

І засідання. Жовтень

•Наказ про створення атестаційної комісії та атестації педагогічних працівників 2019-2020 н.р. та порядок проведення атестації згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

•Нормативні документи щодо атестації педагогічних працівників.

•Розгляд заяв педагогічних працівників про проходження чергової (позачергової) атестації або відмову від неї.

•Про розподіл обов'язків між членами атестаційної комісії.

•Затвердження плану роботи атестаційної комісії та списків педагогічних працівників, що атестуються.

Атестація педагогічних працівників (презентація)

   

   

 

 

26 березня 2019 року відбулося ІV засідання атестаційної комісії I рівня.

1.Творчі звіти вчителів за міжатестаційний період.

2.Прийняття рішень атестаційною комісією і рівня.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Лютий 2019 року ІІІ засідання атестаційної комісії

1.Про результати вивчення роботи педпрацівників, які атестуються.

Грудень 2018 року ІІ засідання атестаційної комісії

1.Про хід вивчення членами атестаційної комісії системи роботи вчителів, які атестуються, та стану викладання предметів.

2.Вироблення рекомендацій окремим педпрацівникам, які атестуються.

 

 

Атестація педагогічних працівників (презентація)

  

   

Практичний психолог Шадура І.Є.акцентувала увагу на питаннях психологічної підготовки вчителів до атестації. Була проведена діагностика рівня саморозвитку в професійно-педагогічній діяльності педагога, наприкінці засідання вчителі охоче виготовили собі "торбинку успіху".