Опорний заклад освіти "Овруцька гімназія імені Андрія Малишка" Овруцької міської ради Житомирської області

Профільне навчання

Профільне навчання – вид диференційованого навчання.

Передбачає:

Ø врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів;

Ø створення умов відповідно до їхнього самовизначення.

 Забезпечується за рахунок змін у:

Ø цілях;

Ø змісті;

Ø структурі;

Ø організації навчального процесу.

     Мета профільного  навчання:

 •  забезпечення  можливостей  для рівного  доступу  учнівської  молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та  початкової  допрофесійної  підготовки;
 •  гарантування неперервної освіти впродовж усього життя;
 • виховання особистості,  здатної  до самореалізації,  професійного    зростання  й  мобільності  в умовах реформування сучасного суспільства.

     Профільне навчання зорієнтоване на:

 • набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної,  дослідницько-пошукової  діяльності;
 • розвиток їхніх інтелектуальних,  психічних,  творчих,  моральних, фізичних, соціальних якостей;
 • прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

     Основними завданнями профільного навчання є:

Ø створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

Ø виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення,  формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою  професією;

Ø формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні, спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

Ø забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

     Профільне навчання  ґрунтується на таких принципах:

 • фуркації (розподілі учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами потребами, здібностями і нахилами);
 • варіативності й альтернативності  (освітніх програм, технологій навчання і навчально-методичного забезпечення); 
 • наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою і профільним навчанням,  професійною підготовкою);
 • гнучкості  (змісту і  форм організації профільного навчання, у тому  числі  дистанційного забезпечення,  можливості зміни профілю; 
 • діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів для  їх  обґрунтованої  орієнтації  на профіль навчання).

     Структура профільного навчання

    Профільне навчання -

 • спосіб організації диференційованого навчання,  який передбачає поглиблене  і професійно зорієнтованевивченя предметів;
 • визначається  з урахуванням освітніх потреб замовників освіти; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи; соціокультурної  і  виробничої  інфраструктури району,  регіону;  перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді.

     Напрями профільного навчання

    Профільне навчання  в ОЗО«Овруцька гімназія ім. Малишка» здійснюється  за напрямами:

10-А – філологічний напрям, профіль іноземної філології;
10-Б  - природничо-математичний напрям, математичний профіль;
11-А - філологічний напрям, профіль іноземної філології;
11-Б  - природничо-математичний напрям, математичний профіль.