ОЗО "Овруцька гімназія імені Андрія Малишка"

Робочий навчальний план

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

         НВК «Овруцька гімназія імені Андрія Малишка - загальноосвітня школа І ступеня»

Овруцького району Житомирської області

на 2017/2018 навчальний рік

 

І. Загальні засади

   НВК «Овруцька гімназія ім.. Малишка – ЗОШ І ступеня»  здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний  заклад», від 20.04.2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 14.01.2004 №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766, з  урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»,  «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, Статуту навчального закладу, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

За Статутом навчальний заклад є НВК «Овруцька НВК імені Андрія Малишка - загальноосвітня школа І ступеня» Овруцького району

 Житомирської області»».  Мова навчання – українська. В НВК навчається - 528 учнів. Кількість класів – 29: 1-4 класів – 12, 5-11класів – 17.

Робочий навчальний план НВК на 2017/2018  навчальний рік складено на  підставі     рекомендацій    листа    Міністерства освіти і науки   України

№1/9-315 від 07.06.2017 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128.

- для 1-4х класів  - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460;

 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від03.04.2012р. № 409(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014р. № 664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465; 8-А, 8-В з двома іноземними мовами наказ №664 додаток №10, 8-Б – наказ №616 з поглибленим вивченням математики.
 • для 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (9-А- додаток 3);наказ МОНМС України від 23.05.2012 № 616 “Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів” (9-Б – поглиблене вивчення математики)
 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 ,зі змінами,внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується:

 • 10-А – суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль (додаток 8);
 • 10-Б – природничо-математичний напрям, математичний профіль (додаток 5);
 • 10-В – філологічний напрям, іноземної філології профіль (додаток 9);
 • 11-А - суспільно-гуманітарний напрям, історичнийпрофіль (додаток 8);
 • 11-Б – природничо-математичний напрям, математичний профіль (додаток 5).

       ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

         Робочий навчальний план НВК включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення курсів за вибором, а саме:

 • у 1-4-х  класах з метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної  освіти  у 1-4 класах  введено курси за вибором: «Уроки для сталого розвитку»  - 1 година на тиждень та додаткові години на вивчення української мови – 1 година на тиждень.
 • у 5-9 класахвведено курси за вибором:
 • 5 класи – 1,5 години російська мова;
 • 6 класи - 1,5 години російська мова;
 • 7 класи- 1 година історія рідного краю;
 • 8 класи – 1,5 години історії рідного краю;
 • 9 класи – 1 година історії рідного краю.

У 5-9 класах-додаткові години:

 • Українська мова – 5 – А – 1год, 5-Б кл. – 1 год,.5-В кл. – 1 год,

6-А – 1год, 6-Б – 1год,; 6-В – 1год.

7-А- 1год, 7-Б – 1 год.

8- А кл. – 1 год., 8-В – 1 год.

 • Математика – 5 – А – 1год, 5-Б кл. – 1 год, 5-В – 0,5 год.,

6-А – 0,5 год, 6-Б – 0,5 год, 6-В – 0,5 год.

7-А кл. – 1 год., 7-Б – 1 год.,  

8-Б кл. – 3 год,

9-Б – 3 год.

 • Англійська мова – 8-А кл. – 2 год., 8-Б – 1 год, 8-В – 2 год

                                            9-А – 1 год.

 • Інформатика – 8-Б – 1 год.
 • Німецька мова – 8-Б – 2год,

                         9-Б – 2 год

           Курси за вибором у 10-11 класах:

 • 10 класи – 1,5 год. історії рідного краю.
 • 10 класи – 1,5 год. основ здоров я
 • 10 класи – 3 година Острівський МНВК
 • 11 класи - 1 год. основ здоров я
 •  

            Додаткові години  у 10 -11 класах:

10-А клас – 1 год. математики,  2 год. української мови

10 - Б клас -   1 год. історії, 2 год. української мови, 1 год. англійської мови, 1 год. зарубіжної літератури.

10-В клас - 1 год. математики,  1 год. української мови, 1 год. англійської мови

11-А клас – 1 год. математики, 0,5 год. української мови, 1 год англійської мови.

11-Б клас – 1 год. англійської мови, 2 год. української мови, 1 год. зарубіжної літератури, 1 год. Історії.

                  Години фізичної культури в 1-11-х  класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки України  від 29.11.2005  №682, від 05.02.2009 №66 та від 27.08.2010 № 834).

         Курси за вибором викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

ІІІ. Структура навчального року

         Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. (орієнтовно).

Канікули: осінні – 28.10.2017 – 06.11.2017

                  зимові – 25.12.2017 – 09.01.2018

                   весняні – 24.03.2018 – 02.04.2018

Останній дзвінок – 25 травня 2018 року.

Вручення свідоцтв 9 кл. – 08.06.2018, вручення атестатів 11 класів – 25.06.2018.

Тривалість уроків у загальноосвітніх  навчальних  закладах   

становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах  –  40 хвилин,  у 5-11-х – 45 хвилин. Різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів обов'язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями. 

         Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, а класи з поглибленим вивченням предметів та профільних класів шестиденний навчальний тиждень ( 8-Б, 9-Б, 10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б), одна зміна.

         Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її  проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.