Овруцький ліцей імені Андрія Малишка Овруцької міської ради

Педагогічні ради

Педагогічні ради 2021-2022 навчального року

ЯКІСНА  ОСВІТА – СТАНДАРТ НОВОГО ПОКОЛІННЯ: ДОСВІД, РЕАЛІЗАЦІЯ, ПЕРСПЕКТИВИ - жовтень

      

Професійна діяльність педагогів, спрямована для забезпечення якості освітнього процесу - грудень

  

«Булінг: шляхи виявлення та попередження булінгу в освітньому середовищі» - 23.02.2022 заступник з НВР Бондаренко А.А.

       

Педагогічні ради 2020-2021 навчального року

Академічна доброчесність – запорука якісної освіти - жовтень

                

Нова українська школа: досвід і перспективи - 16.12.2020 

      

Державний стандарт базової середньої освіти. (реформа «Нова українська школа» в 5-9 класах) 24.02.2021

        

Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти квітень

       

Педагогічні ради 2019-2020 навчального року

- Організація освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти  в 2019-2020 н.р. - серпень

    

 

Професійна компетентність педагога як шлях до підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, формування їх життєвих компетентностей (директор ОЗО Залізко І.О.)-  16 жовтня 2019 року

  

  

    

 

«Розвиток творчого потенціалу та життєвих компетенцій здобувачів освіти. Засоби оцінювальної діяльності в умовах реалізації Концепції НУШ» (заступник з навчально-виховної роботи Коркушко І.М. )- 17 грудня

  

   

  

Формування  мотиваційної сфери в умовах реформування національної освіти.(заступник з навчально-виховної роботи Башинська Л.І.) - 19 лютого 2020 року

   

   

   

  

- Створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації особистості - квітень

 

26 жовтня 2018 року відбулося засідання педагогічної ради на тему "Формування, становлення та реалізація профільних інтересів учнів як необхідний процес на шляху до самореалізації та успіху"

  

  

Формування, становлення та реалізація профільних інтересів учнів як необхідний процес на шляху до самореалізації та успіху 

 

19 грудня 2018 року відбулося засідання педагогічної ради на тему "Реалізація системно-діяльнісного підходу до навчання  на засадах педагогіки партнерства"

       

      

      

      

20 лютого 2019 року відбулося засідання педагогічної ради на тему «Формування екологічної компетентності здобувачів освіти»

   

   

   

   

   

23 квітня відбулося засідання педагогічної ради на тему " Підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною темою «Акмеологічний підхід до навчання й виховання конкурентноспроможної особистості з високим рівнем життєвої компетентності»". Заступник з навчально-виховної роботи Башинська Л.І.

      

Нова українська школа

Розвиток креативного мислення школярів під час впровадження нестандартних форм занять

Ціннісні орієнтири педагогічного супроводу обдарованих  учнів в освітньому середовищі навчального закладу. Творчий внесок педагогів (предмет, цикл) у результативне вирішення проблеми