Опорний заклад освіти "Овруцька гімназія імені Андрія Малишка" Овруцької міської ради Житомирської області

Педагогічні ради

Педагогічні ради 2020-2021 навчального року

Академічна доброчесність – запорука якісної освіти - жовтень

Нова українська школа: досвід і перспективи - грудень

Взаємозв’язок  творчих можливостей  учителя і учня  та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності учня - лютий

Створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації особистості- квітень

Педагогічні ради 2019-2020 навчального року

- Організація освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти  в 2019-2020 н.р. - серпень

    

 

- Професійна компетентність педагога як шлях до підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, формування їх життєвих компетентностей (директор ОЗО Залізко І.О.)-  16 жовтня 2019 року

  

  

    

 

- «Розвиток творчого потенціалу та життєвих компетенцій здобувачів освіти. Засоби оцінювальної діяльності в умовах реалізації Концепції НУШ» (заступник з навчально-виховної роботи Коркушко І.М. )- 17 грудня

  

   

  

- Формування  мотиваційної сфери в умовах реформування національної освіти.(заступник з навчально-виховної роботи Башинська Л.І.) - 19 лютого 2020 року

   

   

   

  

- Створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації особистості - квітень

 

26 жовтня 2018 року відбулося засідання педагогічної ради на тему "Формування, становлення та реалізація профільних інтересів учнів як необхідний процес на шляху до самореалізації та успіху"

  

  

Формування, становлення та реалізація профільних інтересів учнів як необхідний процес на шляху до самореалізації та успіху 

 

19 грудня 2018 року відбулося засідання педагогічної ради на тему "Реалізація системно-діяльнісного підходу до навчання  на засадах педагогіки партнерства"

       

      

      

      

20 лютого 2019 року відбулося засідання педагогічної ради на тему «Формування екологічної компетентності здобувачів освіти»

   

   

   

   

   

23 квітня відбулося засідання педагогічної ради на тему " Підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною темою «Акмеологічний підхід до навчання й виховання конкурентноспроможної особистості з високим рівнем життєвої компетентності»". Заступник з навчально-виховної роботи Башинська Л.І.

      

Нова українська школа

Розвиток креативного мислення школярів під час впровадження нестандартних форм занять

Ціннісні орієнтири педагогічного супроводу обдарованих  учнів в освітньому середовищі навчального закладу. Творчий внесок педагогів (предмет, цикл) у результативне вирішення проблеми